aktuálne informácie

Meníme sa na css javorinská

Vážení rodičia, príbuzní, kamaráti. Od 01.05.2022 sa náš názov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých mení na Centrum sociálnych služieb Javorinská, v skratke CSS Javorinská

Dátum zverejnenia: 29.04.2022

KONTAKTNÁ OSOBA

Milí rodičia, príbuzní, opatrovníci, kamaráti. Prosíme Vás, aby ste pre prihlasovanie a odhlasovanie do/zo zariadenia, v spojitosti so stravou, prítomnosťou/neprítomnosťou alebo v prípade akýchkoľvek otázok kontaktovali predovšetkým našu asistentku na úseku sociálnej agendy Mgr. Michaelu Debnárovú na tel. č. 0948 316 214, prípadne využili našu pevnú linku 02/6280 4081.

Dátum zverejnenia: 29.04.2022.

Opäť začíname plávať

Vážení rodičia, príbuzní, kamaráti. Prichádzame so skvelou novinkou a to, že po uvoľnení protiepidemických opatrení v spojitosti s COVID-19, opäť začíname od 01.05.2022 v rámci záujmovej činnosti plávať. 

Dátum zvrejnenia: 28.04.2022

Vyhodnotenie dotazníkov spätnej väzby

Vážení rodičia, príbuzní, ďakujem Vám za vyplnenie dotazníkov spätnej väzby a podnety na zlepšenie našej práce. Odpovede na Vaše pripomienky sú umiestnené na nástenke vo vestibule budovy na Javorinskej.

Dátum zverejnenia: 25.1.2022

Porucha pevnej siete v CSS

Vážení rodičia, príbuzní vzhľadom na poruchu telefónnej centrály v CSS došlo k výpadku pevnej siete, telefónne číslo 02/62804081 nie je funkčné. Kontaktujte nás prosím cez mobilné číslo sociálneho pracovníka:  0948 316 214. Ďakujem za pochopenie.

Dátum zverejnenia: 14.1.2022

Podmienky opustenie zariadenia sociálnych služieb prijímateľom sociálnej služby počas sviatkov v období od 20. 12.2021 do 9. 1. 2022*

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s Nariadením vlády č. 735/2021  aj naďalej povoľuje návštevy v zariadeniach sociálnych služieb a aktualizuje dokumenty:

 • Semafor pre zabezpečenie návštev v zariadeniach sociálnych služieb vydaný v súlade s COVID- AUTOMAtom,
 • Zásady protiepidemických prístupov a bezpečnosti prijímateľa sociálnej služby vo vzťahu ku SARS-CoV-2 prenosu.

Pri opustení zariadenia prijímateľom sociálnych služieb počas sviatkov platí:

 • Prijímatelia sociálnych služieb (ďalej len „príjímateľ“) môžu opustiť zariadenie sociálnych služieb počas vianočných sviatkov na minimálne 72 hodín. Vo výnimočných prípadoch je možné opustiť zariadenie so súhlasom štatutárneho zástupcu aj na kratší čas, s ohľadom na prevádzkové možnosti samotného poskytovateľa.
 • Po návrate do zariadenia je potrebné otestovať prijímateľa, ktorý sa vracia od blízkej osoby.
  Prijímateľ je povinný podriadiť sa izolácii, a to nasledovne:
 • Očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní,
 • Prekonaný – (preukazuje sa dokladom o prekonaní nie starším ako 90 dní) – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní,
 • Neočkovaný – podstúpi izoláciu v lehote – 5 dní.
 • Po ukončení izolácie je potrebné opätovné otestovanie prijímateľa.

Každý prijímateľ sociálnej služby po návrate do zariadenia vyplní Čestné vyhlásenie prijímateľa sociálnej služby o zdravotnom stave PSS  a osôb, s ktorými je v styku

Dátum zverejnenia 14.12.2021

 

Predĺženie preventívnej karantény

Vážení rodičia, príbuzní vzhľadom na výskyt pracovníkov, ktorí boli v kontakte s pozitívnou osobou predlžujeme preventívnu karanténu do 16.12.2021

Ďakujeme za pochopenie

Dátum zverejnenia: 6.12.2021

Preventína karanténa

Vážený rodičia, príbuzní, od 22.11.- do 5.12.2021 je na prevádzke Ľubinská preventívna karanténa. Ďakujem za pochopenie.

Dátum zverejnenia: 22.11.2021

sprísnenie opatrení v DSS

Vážení rodičia, príbuzní, priatelia, vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu s ochorením Covid 19 sprísňujeme hygienicko-epidemiologické opatrenia v DSS. Bližšie informácie k vzniknutej situácii Vám poskytne sociálny pracovník na telefónnom čísle: 0948316214, alebo sa dočítate na webovej stránke DSS v záložke COVID 19. Ďakujeme za pochopenie. Prajeme veľa zdravia.

Dátum zverejnenia: 8.11.2021

OčkovANIE COvid 19 !!!

Vážení rodičia a príbuzní, dňa 8.11.2021 o 9:00 prebehne v DSS Javorinská očkovanie proti ochoreniu Covid 19 očkovacou vakcínou BioNTech, Pfizer. V prípade záujmu o očkovanie kontaktujte sociálneho pracovníka na mobilnom telefónnom čísle: 0948316214.

Dátum zverejnenia: 2.11.2021

Nová Terapeutická miestnosť

Vďaka finančnej podpore Občianskeho združenia JAVORKO sme vytvorili v zariadení novú Terapeutickú miestnosť pre prijímateľov sociálnej služby.

Dátum zverejnenia: 24.9.2021

POZOR!!! OPEKAČKA JE ZRUŠENÁ!!!

opekačka rodičov a príbuzných prijímateľov DSS javorinská

Vážení rodičia a príbuzní, pozývame Vás na opekačku, ktorá sa uskutoční v utorok 21.9.2021 o 15:30 hod. vo vonkajších priestoroch DSS Javorinská 7a, Bratislava

Tešíme sa na stretnutie s Vami !

Stretnutie rodičov a príbuzných prijímateľov DSS Javorinská

Vážení rodičia a príbuzní, pozývame Vás na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 22.6.2021 o 15:00 hod. v priestoroch DSS Javorinská 7a, Bratislava

Tešíme sa na stretnutie s Vami !

Návštevy v DSS

Návštevy v DSS si môžete dohodnúť telefonicky s vedúcim sociálneho úseku Mgr. Kamilom Roškom na mobilnom čísle: 0948316214

Dátum zverejnenia: 1.6.2021

VYhlásenie Fotografickej SúŤaže " Leto našimi očami"

Milí kamoši, blíži sa leto, čas prázdnin, výletov, radosti a slnka. Mnohí radi fotíte v zariadení, doma  alebo počas výletov  po Slovensku,  preto sme pre Vás pripravili  fotografickú súťaž. Súťažiť môžete v nasledujúcich kategóriách :

Náš život v DSS

Slovensko naše

Príroda okolo nás

Súťaž bude prebiehať do 1.6.2021 do 31.8.2021

Fotky môžete posielajte na mailovú adresu fotosutazjavorinska@gmail.com, alebo ich  prineste osobne do skupiny  6.                                                                                                                                                            Do súťaže  môžete poslať  spolu  6  fotiek, ktoré porota vyhodnotí v septembri 2021.                            Fotky uverejníme v našom časopise  SMAJKO  na internetovej stránke a spravíme výstavku v našom DSS.

Tešíme sa Vaše fotky !                     .

Dátum zverejnenia: 19.5.2021

hľadáme do nášho tímu...

Obsadzujeme pracovnú pozíciu ergoterapeut/ ergoterapeutka a pracovnú pozíciu sociálny terapeut/sociálna terapeutka. Bližšie informácie Vám poskytneme na telefónnom čísle: 02/62 804 081, mobil: +421 948 316 214, alebo na mailovej adrese: personalne@dssjavorinska.sk

Dátum zverejnenia: 29.4.2021

Návštevy v dss

Návštevný poriadok počas pandémie Covid 19 – pracovisko Ľubinská platný od 19.4.2021

Návštevy v zariadení  sú povolené po telefonickom dohovore so sociálnym pracovníkom  za prísnych hygienicko – epidemiologických opatrení v čase od 10.00 – 11.30 hod a od 15.00 – 17.00 hod. v priestoroch vstupnej haly.

Podmienky pri návšteve:

Návštevník pri vstupe do priestorov DSS:

 • vyplní čestné vyhlásenie o zdravotnom stave,
 • personál DSS zmeria návštevníkovi telesnú teplotu (v prípade telesnej teploty vyššej ako 37°C, alebo príznakov respiračného ochorenia (kašeľ, sekrécia z nosa) mu nebude umožnený vstup do zariadenia),
 • vydezinfikuje si ruky dezinfekčným prípravkom umiestneným na viditeľnom mieste,
 • prekryje si ústa respirátorom FFP2,
 • dodrží 2 m odstup od prijímateľa sociálnej služby,
 • dodrží dĺžku trvania návštevy, ktorá je stanovená na 30 minút,
 • maximálny počet osôb pri návšteve sú 2 ľudia.
 • na jeden termín je možné prihlásiť iba jednu návštevu.
Dátum zverejnenia: 19.4.2021
 

ZBer papiera

Vážení prijímatelia, príbuzní, priatelia, V DSS sme začali so zberom papiera… Ide o celoročnú aktivitu. Pridajte sa k nám! Viac informácií Vám poskytne Miška Hodálová na telefónnom čísle 02/62804081 

Dátum zverejnenia 6.4.2021

 

Ukončenie preventívnej karantény

Vážení príbuzní, dňa 4.4.2021 bola ukončená preventívna karanténa na pracovisku Ľubinská.

Dátum zverejnenia 4.4.2021

 

 


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

dňa 02.06.2022
od 9.00 do 15.00 hod.

Príďte si pozrieť s nami naše priestory, kde sa
môžete zapojiť do rôznych aktivít a vyskúšať
si naše krúžky. V malej kaviarničke si môžete
vychutnať dobrú kávu a možno spoznáte aj
nových kamarátov.


Deň otvorených dberý 2.6.2022 od 9.00

This will close in 20 seconds